Sprawd┐ do jakiej sieci nale┐y numer
www.wjakiejsieci.pl
www.mgsm.pl